VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Hai 2018 11:18:00

VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180212_20180212--VNM--TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-DHDCD.pdf