VNM: Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Kinh doanh Nội địa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 17:22:00

VNM: Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Kinh doanh Nội địa

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Kinh doanh Nội địa như sau:


Tài liệu đính kèm
 53935_nh-doanh-noi-dia.pdf