VNM: Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Marketing

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 17:36:00

VNM: Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Marketing

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Marketing như sau:


Tài liệu đính kèm
 60545_u-hanh-Marketing.pdf