VNM và MWG thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo

BHQ | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một 2018 14:36:00

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý IV/2018.

Theo đó, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (mã CK: VNM) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã CK: MWG) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo.

Cụ thể, đối với VNM, hạn mức chào bán cũ là 80.245.252 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 80.244.970 cổ phiếu.

Đối với MWG, hạn mức chào bãn cũ là 19.972.270 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 19.970.244 cổ phiếu.

Như vậy, sau khi có sự thay đổi trên, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý IV/2018 được áp dụng từ ngày 14/11/2018 như sau: