Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 25 Tháng Tám 2021 17:04:00

CVNM2106: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt công bố bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVNM2106) như sau:


Tài liệu đính kèm
  52604_chao-ban-bo-sung.pdf