Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm chào bán lần đầu Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.1

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Chín 2021 14:14:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm chào bán lần đầu Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.1

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm chào bán lần đầu Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 như sau: 


Tài liệu đính kèm
  23800_chao-ban-lan-dau.pdf