CVNM2109: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2109

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Tám 2021 09:53:00

CVNM2109: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2109

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CVNM2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: 


Tài liệu đính kèm
  100538_yet-lan-dau-CW-n.pdf