CVNM2112: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2112

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Mười 2021 14:48:00

CVNM2112: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2112

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền VNM-HSC-MET07 (mã CK: CVNM2112) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  25522_m-yet-CW-lan-dau.pdf