Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 14:43:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07 như sau:


Tài liệu đính kèm
  30804_-ban-chung-quyen.pdf