Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Chín 2021 15:29:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  33248_Chao-ban-lan-dau.pdf