Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười 2021 20:28:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET07 như sau:


Tài liệu đính kèm
  84018_ng-bao-phat-hanh.pdf