Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2101

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 31 Tháng Tám 2021 16:18:00

CVNM2101: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2101

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.08 (mã CK: CVNM2101) như sau:


Tài liệu đính kèm
  42419_uyen-khi-dao-han.pdf