VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ PLATINUM VICTORY PTE. LTD

| Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Tám 2021 17:01:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ PLATINUM VICTORY PTE. LTD

PLATINUM VICTORY PTE. LTD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  51104_n-quan--Platinum.pdf