VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SCIC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Mười 2021 14:01:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SCIC

 SCIC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 22648_KQGD-cp-cua-SCIC.pdf