VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Chín 2021 17:44:00

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC

Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
20210917_20210917 - VNM - CBTT giao dịch ban VNM cua SIC.pdf