VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021 17:18:00

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  52652_n-che-thong-tin).pdf