VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Tám 2021 13:34:00

VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20100_-15_--dot-1.2021.pdf